על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים.