הפטרת פרשת אחרי מביאה את דברי הנביא שמוכיח את עם ישראל על כך שלמדו משכניהם הרעים ("הלא כבני כושיים אתם לי") והתנהגו כמעשיהם.

ההפטרה מופיעה בעמוס פרק ט, פסוקים ז-טו. הנביא מתאר כיצד בורא העולם הוציא את עם ישראל ממצרים ולמרות זאת הם חטאו לו.

האלוקים מתחייב כי הוא לא ישמיד את עמו ישראל, ובסופו של דבר הוא יקים את סוכת דוד הנופלת.

ההפטרה מסתיימת בטון אופטימי: "הנה ימים באים נאום ה'... ושבתי את שבות עמי ישראל... ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה' אלוקיך."