ב"ה

פרשת אחרי מות

סיכום פרשת אחרי: מה עושים ביום כיפור
פרשת אחרי עוסקת בעבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים לצד איסורי העריות
נורמלי = מוסרי
על איסורי העריות בפרשת השבוע
מוסריות אינה יכולה להיקבע במשאל עם. אנו זקוקים נואשות לסמכות גבוהה מאיתנו כדי להדריך אותנו בדילמות של החיים
מדוע התורה אוסרת מגע פיזי בין גבר ואישה לא נשואים?
מה שקרה הוא, שהתחלנו לשים על עצמנו את כל אותן מסכות, ונעשינו מחושלים ומחוסנים נגד החשיפה התמידית והגירוי
איך הופכים את המזל של יום שני ויום רביעי? ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת אחרי
בעדו, בעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל
לפעמים הפעילות הקהילתית מסיחה את הדעת מחיינו הפרטיים
כל אלה אין ביכולתם לפטור אותנו מתפקידנו להיות אבא יהודי טוב ואם יהודייה טובה, ואף אין פעילויות אלה פוטרות אותנו בכל דרך שהיא משמירת מצוות התורה בעצמנו
למה הברית בין עם ישראל ובורא העולם נקראת "ברית מלח"
מחלת האהבה של אהרון הכוהן
השתוקקות מופלאה זו כמעט וגרמה לאהרון לחזור על הטעות של נדב ואביהוא ולהיכנס אף הוא לקודש הקדשים
סידרת שיעורי אודיו: לחיות עם הזמן
סדר הקריאה עבור אחרי מות
כ״ד. ניסן ה׳תשפ״ז
מאי 1, 2027


הפטרה:
Amos ט:ז-ט״ו
סיכום פרשת אחרי: מה עושים ביום כיפור

אחרי מיתת שני בני אהרון שאירעה בשל כניסתם לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה האלוקים למשה כי אהרון ייכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה: ביום הכיפורים. בהזדמנות זו הוא מוסר לו את ההלכות המיוחדות הקשורות ליום זה.

היום הקדוש בשנה

דף זה מופיע בשפות אחרות