Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

פרשת תזריע-מצורע

סיכום פרשת תזריע מצורע: נגעים באדם, בבהמה ובבית
מה קורה בפרשת השבוע
בזמן המקרא היתה מופיעה מחלת ה'צרעת' באדם, בבגדיו וכן בביתו. פרשת השבוע מתארת את המחלה המטמאה את האדם וכיצד להתמודד עמה
תופעה נדירה שמופיעה רק 3 פעמים בתורה! ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת תזריע מצורע
מאמר מרתק עם רמזים וגימטריאות לפרשת תזריע מצורע, כולל: מה הקשר בין המצורע לשער ניקנור? איזה פסוק מיוחד מופיע רק 3 פעמים בתורה? ואלו פסוקים יכולים להציל מעין הרע?
מחלוקתם של הקדוש ברוך הוא וישיבה של מעלה
התלמוד מביא סיפור מופלא על מחלוקת שהתרחשה בישיבה של מעלה בין בורא העולם ובין כל שאר יושבי הישיבה. לא נותרה להם כל ברירה אלא לקרוא לרבה בר נחמני כדי לפסוק את הדין. הייתה זו מחלוקת בדיני הצרעת
ראי, ראי שעל הקיר: את מי אני מזכיר?
הזולת הוא הראי, אם תסתכלו עליו תדעו כיצד אתם נראים
הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, לימד אותנו כי הזולת הוא כמו מראה – אם אנו מבחינים בחסרונות מסויימים הקיימים בו, הרי זה משום שחסרונות אלו נמצאים בנו
כמו תינוק
העובר נוצר ברחם האם כשהוא מוקף במים; אדם המתגייר עובר הליך דומה
כאשר העובר מתהווה ברחם האם, הוא מוקף כולו במים מכל צידיו. בדומה לכך, המתגייר מקיף עצמו במים בתוך המקוה
מתי ביקרת לאחרונה אצל הרופא?
יוסי גולדמן ניגש לבדיקה השנתית וחזר גדוש בחוויות
"אבל מדוע אתה אוחז בזרועי אם אתה רוצה לבדוק מה נעשה עם הלב שלי?" שאל האיכר. "כאשר אני בודק את ידך", השיב לו הרופא, "אני יודע מה קורה בלב שלך"
כיצד להוכיח אחרים בלי לפגוע בהם
קל לשפוט אדם ולהוציא אותו "מחוץ למחנה"
הכהן לא היה מקבל תשלום על שירותיו ולכן לא ניתן להאשים אותו בפתיחת עסק למטרות ריווח, אך השאלה עדיין עומדת עומדת בעינה: לשם מה הם היו זקוקים לכהן?
על המקווה בקצרה
לכל אורך ההיסטוריה, המקוה מלווה את עם ישראל. חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעשרות השנים האחרונים מראות כי המקוה הוא אחד הסימנים המובהקים ליישוב יהודי מאז ומקדם
דבר בעדינות, אבל ברור
אסור לרב לטייח את העובדות
כשזה מגיע להלכה, לקביעת דין ביהדות, אי אפשר שמישהו ידבר בשפה עדינה או מליצית; צריך להיות ברור לחלוטין
דפי צביעה לפרשת תזריע-מצורע
דפי צביעה לפרשת תזריע מצורע. להדפיס - ולצבוע. בהנאה!
לשתיקה יש כוח מיוחד! (וגם לדיבור)
שיעור תורה מרתק לפרשת תזריע-מצורע עם הרב מנחם דוברוסקין.
מה הופך אדם לטמא?
שיעור לפרשת תזריע מצורע
טומאת הנידה, היולדת, הזב וטומאת המת - מה הופך אדם להיות טמא? שיעור מרתק עם הרב שניאור אשכנזי
Readings for תזריע-מצורע
א אייר ה׳תש״פ
אפריל 25, 2020

Haftarah:
Isaiah ס״ו:א-כ״ד; Isaiah ס״ו:כ״ג
דף זה מופיע בשפות אחרות