ב"ה

מצטרפים לחשבון גדול

כ"ג מנחם אב תשד"מ - 21 באוגוסט 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מצטרפים לחשבון גדול: כ"ג מנחם אב תשד"מ - 21 באוגוסט 1984

נדר מאפשר לאדם לקחת חפץ פשוט לכאורה ולהפוך אותו לקדוש. אדם הנודר נדר נזיר, הופך מעשה שגרתי של גידול השיער ומתרומם לרמה רוחנית נעלית. כיום אנו לא נודרים בנזיר, אך אנו יכולים להביא קדושה בכל תחום בחיינו.

הוסיפו תגובה