ב"ה

כינוס השלוחות

כ"ו שבט תנש"א - 10 בפברואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כינוס השלוחות: כ"ו שבט תנש"א - 10 בפברואר 1991

הרבי משתתף בכינוס השלוחות העולמי של שלוחות חב"ד-ליובאוויטש.

הוסיפו תגובה