ב"ה

עין בעין: יותר חשוב לעשות

ח תשרי תשמ"ט - 18 בספטמבר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עין בעין: יותר חשוב לעשות: ח תשרי תשמ"ט - 18 בספטמבר 1988

אינך כותב לי באותה תכיפות שכתבת בעבר. אך יותר חשוב שתפעל מאשר שתכתוב.

הוסיפו תגובה