ב"ה

תורת חיים: "באתי לגני" - חלק ראשון

יו"ד שבט תשמ"ו - 20 בינואר,1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: "באתי לגני" - חלק ראשון: יו"ד שבט תשמ"ו - 20 בינואר,1986

המאמר החסידי הפותח בציטוט משיר השירים, בו מצהיר בורא העולם: "באתי לגני", עוסק בכך שהשכינה האלוקית שרתה בעולם הזה, ורק לאחר מאורעות שונים הסתלקה השכינה מהארץ לרקיע. מעשיהם הטובים של אברהם אבינו וממשיכיו המשיכו את השכינה לעולם. למרות שאירועים שונים גרמו לשכינה להסתלק שוב, אנו יכולים לגלות את מציאותו של האלוקים בעולם הזה.

הוסיפו תגובה