ב"ה

כשהחפץ-חיים נאם ביידיש בפני הממשלה הפולנית...

ממתק לשבת פרשת וארא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כשהחפץ-חיים נאם ביידיש בפני הממשלה הפולנית... : ממתק לשבת פרשת וארא

הוסיפו תגובה