ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 154

5:26
יו"ד שבט תשמ"ו - 20 בינואר 1986
מדוע אנו תוקעים בשופר? משל של הבעל שם טוב לבן מלך שרצה לשוב לאביו, אך שכח את שפת המלוכה - ופרץ בבכי, וכך הכיר אביו את קולו. המשל השני, של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר כי קול השופר מזכיר את מתן תורה.
לצפיה
1:09
י"ט אלול תש"נ - 9 בספטמבר 1990
לראש מכון לבדיקת שטענז: יהי רצון שבקרוב יבנה בית המקדש, שם ישתמשו גם בשעטנז...
לצפיה