ב"ה

האם אתה מכיר את הכוחות שיש בך?

מניין זכה משה רבינו לקרני ההוד?

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

האם אתה מכיר את הכוחות שיש בך?: מניין זכה משה רבינו לקרני ההוד?

mekorot ki tisa s 5781  

הוסיפו תגובה