ב"ה

נזירות

14:34
משך תקופת הנזירות; סוגי נזירות
לצפיה
14:10
מועדי תחילת הנזירות וסיומה
לצפיה
22:45
סוגי הטומאות לעניין נזירות; דיני נזיר בטומאת ותגלחת מצווה
לצפיה
קרבנות הנזיר: יתרות כספים וספקות
צפה