ב"ה

שחיטה

20:43
כללי השחיטה הכשרה
לצפיה
18:20
כלליפסילת שחיטה בגלל המקום או הכוונה
לצפיה
17:56
דברים המפסידים את השחיטה
לצפיה
16:23
זהות השוחט ומומחיותו
לצפיה
16:46
טריפות: נקובה - דיני הריאה
לצפיה
19:25
טריפות: חסרה, נטולה
לצפיה
15:07
טריפות: פסוקה, קרועה, נפולה
לצפיה
14:25
טריפות: שבורה; טריפות נוספות
לצפיה
13:36
איסור שחיטת אותו ואת בנו
לצפיה