ב"ה

שקלים

10:39
מצוות מחצית השקל
לצפיה
17:37
גביית מחצית השקל ותרומת הלשכה
לצפיה
36:20
ה'קולבון'; אבידות, מציאות וספקות בנתינת מחצית השקל
לצפיה