ב"ה

תשובה

09:27
איך עושים תשובה, דרגות בתשובה, זמני התשובה
לצפיה
21:23
השכר והעונש, החלק לעולם הבא
לצפיה
16:51
דברים המפריעים לעשיית תשובה
לצפיה
26:10
האופי המולד וידיעת ה' מול יכולת הבחירה האישית
לצפיה
31:02
ביסוס רעיון הבחירה החופשית, והקשר לשכר ועונש
לצפיה
17:34
עידוד לעשיית תשובה
לצפיה
20:56
השכר: גן עדן - עולם הבא
לצפיה
17:24
ביסוס רעיון הגמול הרוחני
לצפיה
17:53
עבודה מאהבה - שלא על מנת לקבל פרס
לצפיה