ב"ה

רגעים נצחיים: תפילת שחרית בביתו של הרש"ג

אדר תשמ"ט - פברואר - מרץ 1989

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

רגעים נצחיים: תפילת שחרית בביתו של הרש"ג: אדר תשמ"ט - פברואר - מרץ 1989

תפילת שחרית בביתו של הרב שמריהו גוראריה, במשך ה"שבעה".

הוסיפו תגובה