ב"ה

תורת חיים: כח ועוצמה

י"ד אדר א תשמ"א - 18 בפברואר 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: כח ועוצמה: י"ד אדר א תשמ"א - 18 בפברואר 1981

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, להשבית אויב ומתנקם" נכתב בפסוק. האויב הוא אויב גלוי המכריז על כוונותיו, המתנקם מסווה אותם בטענות שונות. כשהילד היהודי לא מתפעל מהיצר הרע שלו, הוא נלחם הן באויב והן במתנקם.

הוסיפו תגובה