ב"ה

ניגון ראש-חודש כסלו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון ראש-חודש כסלו

הרבי מחלק דולרים לצדקה באמצעות ה'טנקיסטים' (הפעילים במבצעי המצוות של הרבי) והחסידים שרים את ניגון 'ראש חודש כסלו'

הוסיפו תגובה