ב"ה

תורת חיים: האור של שבת חנוכה

כ"ח בכסלו תש"נ • 26 בדצמבר 1989

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: האור של שבת חנוכה: כ"ח בכסלו תש"נ • 26 בדצמבר 1989

לקח מיוחד נלמד כאשר הימים הראשון והאחרון של חג החנוכה – נופלים בשבת. הוא מלמד אותנו כי כל היבט של חיי היהודי חייב להיות חדור ורווי במלואו ב"רוח השבת", עם קדושה והתעלות יתירות על החול. אבל לא רק "שבת חנוכה" כשלעצמה ספוגה בקדושה יתירה: לפני כניסתה של "שבת חנוכה", מקדימים ומדליקים את נרות החנוכה ביום שישי אחר הצהרים, כהתחלה מוקדמת ללילה שבין שישי לשבת – וכך הם מאריכים למעשה את השבת. באופן זה, יום השישי מתאחד עם השבת, ושינוי זה "מן החול אל הקודש" קורן מעבר לבתינו, ומביא גם להתעלות העולם שבחוץ.

הוסיפו תגובה