ב"ה

תוכנית 774

6:52
בהתוועדות לציון שלושים וחמש שנה לפטירתו של חותנו וקודמו בהנהגת חב"ד, הרבי מסביר: עצם העובדה שהאירועים האלה הולכים וגדלים משנה לשנה, מלמדת אותנו לקח חשוב.
לצפיה
1:41
צילומים נדירים מאוסף פריידין בהם נראה הרבי מתפלל במקום מנוחתו של חותנו וקודמו, רבי יוסף יצחק שניאורסון.
לצפיה
0:51
"מי ייתן והאדמו"ר מללוב ינהיג עוד שנים רבות וילך מחיל אל חיל בכל ענייני התורה ומנהגיה. אתה בטח יודע שללוב תמיד הצטיינה בהפגנת אהבה ליהודים אחרים, כך שאתה חייב להיות דוגמה חיה. טוב ככל שהיה עד עכשיו, אפשר להגביר זאת עוד הרבה יותר".
לצפיה
3:33
עדות נדירה מאחורי הקלעים של העבודה במחיצת הרבי מליובאוויטש - עם הרב בנימין קליין, מזכירו של הרבי.
לצפיה