ב"ה

עין בעין: עבור מנוחת הנשמה

כו אדר תנש"א – 12 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עין בעין: עבור מנוחת הנשמה: כו אדר תנש"א – 12 במרץ 1991

תוכל להסתייע ברב כדי לשער את תאריך הפטירה של אחיך. קיים את מנהגי ה"יארצייט" (יום השנה) ביום זה, נשמת אחיך תנוח בגנזי מרומים, והטרגדיה של פטירתו לא תרדוף אותך יותר.

הוסיפו תגובה