ב"ה

הרבי מלווה את אורחיו

תשל"ז – אוקטובר 1976

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הרבי מלווה את אורחיו: תשל"ז – אוקטובר 1976

בסוף חודש תשרי, הרבי מלווה את האורחים שבאו לשהות במחיצתו בחודש החגים

הוסיפו תגובה