ב"ה

תוכנית 753

6:57
ז' אדר תשמ"ה - 28 בפברואר 1985
כשהמן ערך גורל כדי לבחור יום להשמדת היהודים, הוא שמח מאד שהגורל נפל על היום השביעי באדר, יום פטירתו של משה רבינו. המן לא ידע שזה היה גם יום הולדתו של משה, ומקור כוח לעם היהודי. התורה מספרת שברגע שנולד משה, אמו ראתה "כי טוב הוא", כי "התמלא הבית אורה". האמת היא שלכולנו יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו בתוכנו. יום לידת משה הוא הזמן המושלם לתת לו לזרוח, בדיוק כמו שמשה עשה.
לצפיה
1:26
ז' אדר תשמ"ח - 25 בפברואר 1988
הרבי נואם בפני החסידים ביום ההולדת והפטירה של משה רבינו, המנהיג הראשון של העם היהודי.
לצפיה
2:23
י"ג אדר ראשון תשד"מ - 16 בפברואר 1984
לכמה אנשים מלנכוליים יש בעיה עם השמחה בחודש אדר הראשון. למה להתווכח עם אותם אנשים חסרי שמחה? הרמ"א קובע: "טוב לב משתה תמיד". ואם היה מקום לספק, אז "תמיד בשמחה"! (עם רבי פנחס מנחם אלתר, האדמו"ר מגור זצ"ל)
לצפיה
4:05
עם חיה העכט
הגברת חיה הכט שימשה כמחנכת בברוקלין, ניו יורק, במשך יותר מחמישה עשורים. בתחילת שנות החמישים, זמן קצר לאחר שהרבי החל להנהיג את תנועת חב"ד, הייתה לה פגישה עם הרבי. הרבי שאל אותה אם היא מתפללת כל יום, וכשענתה שאין לה די זמן, הציע הרבי גישה חדשה. חיה אימצה אותה כחלק מחיי היומיום שלה.
לצפיה