ב"ה

תורת חיים: נשמה חדשה, עולם חדש

ח"י אלול תשמ"ב – 6 בספטמבר 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

נשמה חדשה, עולם חדש: ח"י אלול תשמ"ב – 6 בספטמבר 1982

ח"י אלול בלוח השנה היהודי, מציין את יום הולדתם של "שני המאורות", הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. מהיום בו נולד האדם, הוא משפיע ופועל על סביבתו. ככל שעוברים הימים, השפעה זו רק גדלה והולכת. אלו שהתברכו בכוחות רוחניים מיוחדים, יוצרים סביבם כבר ברגע לידתם אוירה רוחנית, ומעלים את העולם לדרגה נעלית יותר. כשאדמו"ר הזקן נולד, אמר הבעש"ט: "נשמה חדשה ירדה להאיר את העולם". המושג "נשמה חדשה" מתייחס לנשמה שלא נפגמה בחטאים בגלגולים קודמים. נשמה כזו, מאירה גם את הסובבים אותה, עד שאף הם מפיצים סביבם אור.

הוסיפו תגובה