Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

תוכנית 714

5:33
ד' סיון תשד"מ - 4 ביוני 1984
בעיני רבים, היהדות מייצגת את האינטלקטואליות, האנליזה, המחקר והחקירה. אמנם נכון שכיהודים אנו שמים דגש רב על חינוך ביקורתי, אך יש עוד מרכיב הכרחי שקודם לזה.
לצפיה
1:54
ה' תמוז תש"נ - 28 ביוני 1990
הרבי נקרא לעלות לתורה בתפילת הבוקר
לצפיה
1:51
כ"ה תמוז תנש"א - 7 ביולי 1991
הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לשמור שבת. אלוקים ציווה עלינו לשמור שבת כשהוא נתן לנו את התורה, וכל יהודי לאורך הדורות מחויב לשמור אותה.
לצפיה
4:24
עם הרב חיים ג'ייקובס
הרב חיים ג'ייקובס ניהל את חב"ד בסקוטלנד במשך יותר מארבעה עשורים. בשנת 1967 הרבי השיק את קמפיין 'מבצע תפילין' המפורסם. תלמיד הישיבה דאז, הרב ג'ייקובס, יזם ביקורים של תלמידים נוספים אצל יהודי המקום בכדי לעזור להם להניח תפילין. תגובותיו של הרבי על העבודה שהם עשו היו חמות במיוחד.
לצפיה