Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 661

5:55
במשך השנים, הרבי מליובאוויטש יצא עם מבצעי מצוות. כאן הרבי מסביר למה מבצע אהבת ישראל היא החוט שמחבר בין כולם.
לצפיה
1:39
הרבי מעודד את החסידים שמנגנים את הניגון שחיבר אדמו"ר הצמח צדק, ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל.
לצפיה
2:04
מפגש של הרבי עם האדמו"ר מנדבורנה, בו הרבי משוחח על המסר המיוחד מפסח שני.
לצפיה
5:17
גברת הני קרניאל מספרת על קריירה כמורה, ועל הצעת עבודה שהרבי הורה לה לקבל - את תוצאותיה היא ראתה שנים רבות לאחר-מכן.
לצפיה