ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 652

8:22
יו"ד שבט תשמ"ג - 24 בינואר 1983
כשהרבי הריי"צ הגיע לחופי ארצות הברית, הוא הכריז "אמריקה איננה שונה". אבל האם הוא לא הגיע לחופים אלו רק בגלל השוני שלה - והחירות שהוצעה בארצות הברית?
לצפיה
1:50
הרבי נפגש עם מילטון קרמר, שמשפחתו נטלה חלק בהצלת הרבי הריי"צ מאירופה הנאצית.
לצפיה
2:25
הרב פביאן שונפלד ביקש ברכה מהרבי עבור בתו שתמצא זיווג. הרבי בירך, אבל כשחלפה שנה והברכה לא התממשה, הוא שב ל-770...
לצפיה