ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 639

6:28
י"ב תמוז תשכ"ז - 20 ביולי 1967
בבר המצווה שלו, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן - האדמו"ר הריי"צ - שאל את אביו שאלה, שהתבררה כחלק ממסורת משפחתית... התשובה של אביו יכולה ללמד אותנו מוסר חשוב במערכות היחסים המשפחתיות וגם עם בורא העולם.
לצפיה
1:43
כ"ח אלול תש"מ - 9 בספטמבר 1980
בהתוועדות, החסידים מנגנים את "ניגון הכנה", ניגון אותו שרים באופן מסורתי לפני אמירת מאמר חסידות על-ידי הרבי.
לצפיה
1:16
הרבי מאחל לחתני בר מצווה לגדול להיות חסידים, יראי שמיים ולמדנים.
לצפיה
2:42
הרב שלמה מאייסקי מספר על יחידות עם הרבי לפני בר המצווה שלו, בה ביקש ממנו הרבי לחזור על חידושי התורה שיאמר בחגיגת בר המצווה שלו - והרבי הוסיף משלו.
לצפיה