ב"ה

ניגון "ווי וואנט משיח נאו"

ט' כסליו תנש"א - 17 בנובמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון "ווי וואנט משיח נאו": ט' כסליו תנש"א - 17 בנובמבר 1980

בהתוועדות ט' כסליו, הרבי מעודד את שירת הניגון "ווי וואנט משיח נאו"

הוסיפו תגובה