מילים: שהשלום שלו, ישים עלינו ברכה ושלום. משמאל ומימין על ישראל שלום, הרחמן הוא יברך את עמו בשלום. ויזכו לראות בנים ובני עוסקים בתורה ובמצוות.