ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 593

8:28
י"ג תשרי תשד"מ - 20 בספטמבר 1982
לרגל יו"ד בשבט, היום בו הרבי הפך למנהיג חסידות חב"ד, שיחה של הרבי בנושא המנהיגות.
לצפיה
2:05
יו"ד שבט תשמ"ו - 19 בינואר 1986
ביום השנה להסתלקות חותנו, הרבי מתפלל כשליח ציבור.
לצפיה
1:33
אנשים שזכו להתברך מפי אדמו"ר הריי"צ, זוכים לברכה נוספת מהרבי.
לצפיה
5:30
גברת פרידלנד מספרת על הרגעים בהם היא כמעט עברה ניתוח שהיה נוטל ממנה את היכולת ללדת. אבל לרבי הייתה בקשה אחת.
לצפיה