ב"ה

שלא יהיו לך פציינטים

ח"י תמוז תנש"א - 30 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שלא יהיו לך פציינטים: ח"י תמוז תנש"א - 30 ביוני 1991

הרבי מברך חובשת ב"קעמפ"

הוסיפו תגובה