ב"ה

שיעורים על הלכות קידוש החודש לרמב"ם

4:41
שיעור על פרקים יב-יג בהלכות קידוש החודש לרמב"ם. בשיעור זה נתמקד בהסבר מהלכי השמש באמצעות תמונות והסברים ויזואליים.
לצפיה
7:44
שיעור על פרקים יד-טו בהלכות קידוש החודש לרמב"ם. בשיעור זה נתמקד בהסבר המושג מהלכי הירח באמצעות תמונות והסברים ויזואליים.
לצפיה
2:16
שיעור על פרק טז בהלכות קידוש החודש לרמב"ם. בשיעור זה נתמקד בהסבר המושג רוחב הירח באמצעות תמונות והסברים ויזואליים.
לצפיה