ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 544

6:22
כ' כסלו תש"כ - 21 בדצמבר 1959
כשהציעו לאדמו"ר הזקן שידוך, הוא הציב תנאי - מה לעשות עם כספי הנדוניה שיקבל.
לצפיה
2:30
כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988
הקשר בחתונה הוא קשר נצחי שנמשך גם לאחר טרגדיה.
לצפיה
4:42
גב' לואיז הגר, לה היה קשר קרוב עם הרבנית, מספרת מה הרבנית לימדה אותה.
לצפיה