ב"ה

במה בחר הקב"ה? בגוף או בנשמה?

כ"ף מנחם אב תשל"ב - 31 ביולי 1972

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

במה בחר הקב"ה? בגוף או בנשמה?: כ"ף מנחם אב תשל"ב - 31 ביולי 1972

עם ישראל הוא העם הנבחר, ומדברים רבות על מעלת הנשמה היהודית. לפעמים לא מדגישים מספיק גם את מעלתו של הגוף.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות