ב"ה

יושב ראש הכנסת יולדי אדלשטיין: קשה לתאר את החוב שעם ישראל חב כלפי הרבי

הוסיפו תגובה