ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 520

6:30
י"ט כסלו תשל"ג - 25 בנובמבר 1972
במהלך החיים אנו פוגשים אנשים רבים שיש לנו השפעה עליהם. אבל אדם עלול לומר: אני לא רב, וזהו לא התפקיד שלי!
לצפיה
1:39
י"ד אלול תש"מ - 26 באוגוסט 1980
הרבי משתתף בכינוס ילדים ששבו מהקייטנות (קעמפים).
לצפיה
2:22
י"ז אלול תשמ"ט - 17 בספטמבר 1989
כאשר תתחייב לתת סכום גדול יותר, בורא העולם יתן אף יותר.
לצפיה
6:56
מאיר זיילר הוא איש עסקים בתחום הטקסטיל. הרבי עודד אותו להשתתף בתערוכות בתחום, גם כאשר הנוכחות שלו באותן תערוכות לא הביאו כל רווחים. מדוע?
לצפיה