קבלו את מיטב התוכן של אתר בית חב"ד ישירות למייל מידי שבוע!
תשובות לשאלות מרתקות, סיפורים אמתיים מהחיים, טיפים ומדריכים לחגים ומידע יהודי מרענן!
ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 517

6:26
ד' מנחם אב ה'תש"מ - 17 ביולי 1980
ה' באב הוא יום ההילולא של האריז"ל. אבל אינכם צריכים להיות מקובלים כדי ליישם את תורתו.
לצפיה
1:34
י"א מנחם אב תנש"א - 22 ביולי 1991
הרבי מאזין להבדלה במוצאי צום תשעה באב.
לצפיה
2:21
כ"ב אלול תנש"א - 1 בספטמבר
בכתבי האריז"ל נאמר שלעתיד הלויים יהיו כהנים...
לצפיה
4:39
כשהוא יצא ללמוד בישיבה רחוקה, הרבי הבטיח להוריו של הרב מרדכי אייבינדר שהוא יהיה בסדר. שנים לאחר-מכן הוא גילה למה התכוון הרבי...
לצפיה