ב"ה

על דבר מודפס

ח' טבת תשנ"ב - 15 בדצמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

על דבר מודפס: ח' טבת תשנ"ב - 15 בדצמבר 1991

דברי דפוס יכולים להשפיע גם על דורות לאחר-מכן...

הוסיפו תגובה