ב"ה

משימה ספציפית?

י"ב תמוז תשכ"א • 26 ביוני 1961

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

משימה ספציפית?: י"ב תמוז תשכ"א • 26 ביוני 1961

הרבי שלח שלוחים רבים לרחבי העולם על מנת להפיץ את אור היהדות; האם השליח יכול 'להגדיל ראש' ולהוסיף בעוד פעולות על מה שנצטווה או שעליו לבצע אך ורק מה שנפקד עליו?

הוסיפו תגובה