ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תוכנית 471

י"ג תשרי תשל"ז • 7 באוקטובר 1976
מצוות סוכה מסמלת את האיחוד של עם ישראל בכך שכל העם יכול לקיימה יחד.
לצפיה
ו' תשרי תשמ"א • 16 בספטמבר 1980
הרבי ניגש כשליח ציבור ביום השנה לפטירת אמו, הרבנית חנה ע"ה.
לצפיה
כ"ד מנחם אב תנש"א • 4 אוגוסט 1991
אומנם על פי ההלכה ניתן לברך על אתרוג שניתן להחזיק בשתי ידיים, אך לא סביר שמישהו ירצה לקנותו...
לצפיה
בשנות השישים המאוחרות הרב גימפל אורמלנד נתבקש מהרבי לנסוע למיאמי להקים בית אבות.
לצפיה