ב"ה

הצדקה מתחילה בבנק

ט"ו טבת תשנ"ב • 22 בדצמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הצדקה מתחילה בבנק: ט"ו טבת תשנ"ב • 22 בדצמבר 1991

הרבי למנהל הבנק: "על הבנק לעודד מתן צדקה על ידי מתן הנחה לפתיחת חשבונות של צדקה"

הוסיפו תגובה