ב"ה

"יוכיחם משה שאוהבם"

כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"יוכיחם משה שאוהבם" : כ"ז שבט תשמ"ח - 15 בפברואר 1988

שתי דרכי מוסר: א. בתמקדות ברע בכדי לתקנו; ב. התמקדות בטוב ובדרך ממילא הרע יתוקן אף הוא.

הוסיפו תגובה