ב"ה

שיבנה בית המקדש

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שיבנה בית המקדש

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".

הוסיפו תגובה