ב"ה

צמאה לך נפשי

י"ג תמוז תשל"ט - 25 ביוני 1979

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

צמאה לך נפשי: י"ג תמוז תשל"ט - 25 ביוני 1979

הרבי שר: "צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך."

הוסיפו תגובה