ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 429

ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980
במצרים עם ישראל נאנק תחת עבודת פרך, כשהוא עובד בחומר ובלבנים. היה על היהודים להתייסר כדי לזכות לאחר-מכן ליציאה ממצרים. עם זאת, על הגלות הנוכחית נאמר כי ניתן להזדכך דרך עבודת פרך מסוג אחר.
לצפיה
כ"ט אלול תשד"מ - 26 בספטמבר 1983
חסידים שרים ניגון שמחה.
לצפיה
ה' אלול תש"נ - 26 באוגוסט 1990
הרב הראשי האשכנזי של פנמה מבקר אצל הרבי.
לצפיה
הרב זלמן ליפסקר חזר משליחות ארוכה. הוא רצה לנוח, אבל למזכירו של הרבי הייתה בקשה: יהודי בלונג ביץ' רוצה להניח תפילין
לצפיה