ב"ה

כוס של ברכה

כ"ג תשרי תשמ"ט - 4 באוקטובר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כוס של ברכה: כ"ג תשרי תשמ"ט - 4 באוקטובר 1988

בסוף ההתוועדות ולאחר תפילת ערבית והבדלה, הרבי מחלק 'כוס של ברכה'.

הוסיפו תגובה