ב"ה

לכתחילה אריבער

י"ג תשרי תשד"מ - 20 בספטמבר 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לכתחילה אריבער: י"ג תשרי תשד"מ - 20 בספטמבר 1983

הרבי המהר"ש מפורסם בפתגם "העולם סבור כי כאשר לא ניתן ללכת מלמטה, הולכים מלמעלה. אך אני אומר "לכתחילה אריבער" - לכתחילה יש ללכת מלמעלה!" כיצד ליישם זאת בחיי היומיום.

הוסיפו תגובה