ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 416

האדמו"ר הזקן ממשיל את חודש אלול למלך שנמצא בשדה. השדה מייצג את העולם הפיזי, על כל יהודי להפוך את השדה לארמון - מקום משכן לו יתברך.
לצפיה
ח"י אלול תשל"ז - 1 בספטמבר 1977
כהכנה למאמר חסידות, החסידים שרים ניגון שהיה חביב על הרבי הרש"ב, האדמו"ר החמישי מליובאוויטש.
לצפיה
כ"ב אלול תנש"א - 1 בספטמבר 1991
הסנטור אלפונסו דמאטו מבקר אצל הרבי זמן קצר לאחר הפרעות בשכונת קראון הייטס שבברוקלין.
לצפיה
הפודיאטור אליוט אדל שיתף את הרבי בסיפור על פעילות של אחד השלוחים, פעילות שלדעתו לא הייתה צריכה לשמח את הרבי...
לצפיה