ב"ה

צמאה לך נפשי

י"ג תשרי תשמ"א - 23 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

צמאה לך נפשי: י"ג תשרי תשמ"א - 23 בספטמבר 1980

"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועייף בלי מים."

הוסיפו תגובה